Перегляди186
Коментарі1
ПерекладОригінал

У цьому дописі подано тлумачення та діагностичне значення аналізів, які можна зробити в аптеках для автоконтролю параметрів стану нашого організму.

Слід зазначити, що в різних країнах існують неоднакові одиниці вимірювання. Для зручності нище в таблицях наведені показники в одиницях вимірювання, що застосовуються в Італії відповідно до одиниць вимірювання, що застосовуються в Україні і в англосаксонських країнах за Міжнародною Системою одиниць (SI), та деякі схеми перетворення одних показників в інші.

 

КРОВ’ЯНИЙ ТИСК – тиск, який здійснюється циркулюючою кров’ю на стінки камер серця і кровоносних судин. Зазвичай вимірюються два показники вртеріального тиску, тобто тиску крові на стінки артерії, які визначаються відношенням:

Систолічний тиск: Перший показник, який є більшим із двох чисел (верхній, максимальний тиск), показує тиск в артеріях відповідно до серцебиття – коли серцевий м’яз скорочується.

Діастолічний тиск – другий показник, менший з двох чисел (нижній, мінімальний тиск), показує тиск в артерія поміж серцебиттям, коли серцевий м’яз розслабляється і серце заповнюється кров’ю.

Класифікація показників тиску згідно рекомендаціям Міністерства Здоров’я Італії:

Тиск

Систолічний (верхній) 

mm Hg

Діастоличний (нижній) 

mm Hg

Оптимальний

Менше 120 Менше 80

Нормальний

120 - 129  та/або 80 - 85

Нормальний-високий/ Передгіпертонія

130 - 139 та/або 85 - 90

 

Зона патології

 

Гіпертонія І ступеня

140 - 159 та/або 90 - 99

Гіпертонія ІІ ступеня

≥160 ≥100

Гіпертонічний криз

> 180 або > 110

 

  ГЛІКЕМІЯ - вміст глюкози в крові.

Показники глікемії натще (не менше 8 годин не ївши, переважно зранку) мають бути в межах 60 - 75 mg/dl, а після їжі 130 - 150 mg/dl.

Показники глікемії натще

mg/dl mmol/L

Нормальна

70 - 99 3,9 - 5,5

Альтернантна (змінена) (IFG)*

100 - 125 ≥5,5 -  <7,0

Діабет

>126 ≥7_0

*IFG - Imparied Fasting Glucose (альтернантна глікемія натще) - такий стан, коли показники вмісту глюкози в крові натще перевищують нормальний рівень, залишаючись, проте, нище рівня, що вказує на діабет. Через це, коли виявляється альтернантна глікемія натще, говориться про переддіабетний стан - жовтий сигнал світлофора, який повинен насторожити нас та закликати більш уважніше ставитись до власного харчування та щоденної рухової активності.

До уваги: Щоб перетворити значення показників глікемії з одних одиниць вимірювання в інші достатньо скористатись співвідношенням: mmol/L = (mg/dl) : 18

До прикладу 80 mg/dl = 80:18 = 4,4 mmol/L

                    100 mg/dl = 100:18 = 5,5 mmol/L

                    120 mg/dl = 120:18 = 6,7 mmol/L

 

ГЛІКОГЕМОГЛОБІН, або глікозильований гемоглобін (HbA1c) - біохімічний показник крові, що відображає середній вміст глюкози в крові за тривалий період. Ця форма гемоглобіну утворюється завдяки неензиматичній реакції внаслідок взаємодії глюкози високої концентрації в крові із звичайним гемоглобіном. Чим вища концентрація глюкози в крові, тим вищий вміст глікогемоглобіну. Таким чином, рівень глікозильованого гемоглобіну відображає відсоток гемоглобіну крові, необоротно сполученого з молекулами глюкози.

На відміну від вимірювання вміст глюкози, яке дає уявлення про рівень глюкози в крові тільки на момент дослідження, рівень глікогемоглобіну показує, якою була концентрація глюкози в попередні 4-8 тижні

Рівень глікогемоглобіну вимірюється в процентному співвідношенні від загальної кількості гемоглобіну.

Оптимальним рахується рівень глікогемоглобіну у межах 4% - 6%, у всякому разі не вище 7%

 

Рівень глікогемоглобіну

Значення

<6,3%

Оптимально

6,3% - 7,1%

Добре

7,1% - 9%

Посередньо

>9%

Негативно

 

Діагностична значимість тесту на глікозильований гемоглобін вельми велика: використовується як показник середнього значення глікемії та дозволяє виявити цукровий діабет на ранній стадії, а відтак вчасно почати лікування. Чим вищий відсоток глікогемоглобіну в крові, тим більший ризик розвитку серцево-судинних захворювань, нефропатії, невропатії та ретинопатії як наслідок ускладнень діабету. 

 

 

ГЕМОГЛОБІН (Hb) - це складний залізовмісний білок, що міститься в червоних кров'яних тільцях крові (еритроцитах), направлений на транспортування кисню в крові.

Гемоглобін гарантує фундаментальну функцію для всього організму: переносить кисень від легенів до усіх тканин і на зворотньому шляху через венозну кров переносить вуглекислий газ до легенів, звідки він видихається назовні. Через це важливо уважно оцінювати показники гемоглобіну. Понижений рівень гемоглобіну, попри слабість, загальне недомагання, може привести до анемії. 

Показники гемоглобіна залежать від віку та статі людини:

Показники гемоглобіну

g/dl g/L

Діти

11 - 13 110 - 130

Дорослі жінки

12 - 16 118 - 160

Дорослі чоловіки

14 -18 138 - 180

Жінки після 65 років

11,7 - 13,8 117 - 138

Чоловіки після 65 років

12,4 - 14,9 126 - 149

 

Примітка: У вагітних жінок і в дітей рівень гемоглобіну може бути занижений через відносну нестачу заліза проти збільшеної потреби організму. 

До уваги: Щоб перетворити значення показників глікемії з одних одиниць вимірювання в інші достатньо скористатись співвіднощенням: g/L = (g/gl) x 10

До прикладу: 12,5 g/dl = 12,5x10 = 125 g/L

 

 

 ХОЛЕСТЕРИН (ХОЛЕСТЕРОЛ)

Холестерин і тригліцериди являються складовою більшості жирів нашого організму. Холестерин виробляється в печінці і в нашому організмі виконує різноманітні дуже  важливі та незамінні функції:

 - являється складовою клітинних мембран, чим регулює їх проникливість;

 - являється прекурсором вітаміну Д, жовчних кислот і стероїдних гормонів, як жіночих, так і чоловічих (тестостерону, прогестерину, естродіолу, кортизону і ін.)

Попри біологічну важливість холестерину, його високий рівень в крові несе ризики для нашого здоров'я, зокрема ризик розвитку атеросклерозу.

Рівень загального холестерину в крові (загальна холестеринемія) порівняно до еталонних значеннь

Загальний холестерин

mg/dL mmol/L

Jптимальний рівень

<200 <5,2

Рівень холестероло, близький до надмірного значення

200 - 239 5,2 - 6,2

Надмірний рівень

>240 >6,2

 

В крові холестерин циркулює у вигляді складних утоворень з ліпопротеїнами. Залежно від вмісту різних компонентів та їх розмірів, ліпопротеїни поділяються на ліпопротеїни низької щільності (ЛПНЩ) та ліпопротеїни високої щільності (ЛПВЩ). ВІдповідно до того, якими ліпопротеїнами транспортується холестерин, він поділяється на LDL (Low Density Lipoprotrein), так званий поганий холестерин та HDL (High Density Lipoprotein) - добрий холестерин.

Поганий холестерин LDL приводить до розвитку атеросклерозу і серцево-судинних захворювань. Оптимальна частка LDL не повинна перевищувати 65-70 відсотків. Саме поганий холестерин, коли його рівень стає високим, призводить до утворення на стінках судин жирових бляшок.

Добрий холестерин HDL, на відміну від ліпопротеїнів низької щільності, виступає захисником серця і судин від високого рівня холестерину, пов’язуючи його і транспортуючи в печінку, тому при збільшенні частки доброго холестерину відбувається зниження швидкості розвитку атеросклерозу.

НЕ менш важливим показником біохімічного аналізу крові є також рівень тригліцеридів - тригліцеридемія.

Тригліцериди (TG) – складні ефіри гліцерину і трьох жирних кислот - сполуки, наявні в тваринних та рослинних жирах. Визначення концентрації тригліцеридів у крові відіграє важливу роль в діагностуванні та лікуванні низки хвороб, які спричинені порушеннями обміну жирів. Високий рівень тригліцеридів в крові значно підвищує ризик серцево-судинних захворюваннь, таких як серцева недостатність, інфаркт, атеросклероз та навіть діабет.

 

Значення

 

Загальний холестерин

 

Добрий холестерин

HDL

Поганий холестерин

LDL

Тригліцериди     

TG

mg/dL

mmol/L mg/dL mmol/L mg/dL mmol/L mg/dL mmol/L

Оптимальний рівень 

<200 <5,2 >60 >1,55 100-129 2,6-3,3 <150 <1,7

Невисокий ризик захворювань

200-239 5,2-6,2 40-59 1,03-1,55 130-159 3,3-4,1 150-199 1,7-2,2

Підвищений ризик захворювань

240-260 6,2-6,8   <1,03 160-189 4,1-4,9 200-499 2,3-5,6

Високий ризик захворювань

>260 >6,8     >190 >4;9 >500 >5,6

 

Змогу належним чином оцінити показники холестеринемії і тригліцеридемії та, відповідно, евентуальні ризики розвитку серцево-судинних захворювань дають значення співвідношень цих показників - індекс ризику:

Індекс ризику

LDT/HDT загальний холестерин/HDL
 

чоловіки

жінки чоловіки жінки

Дуже низький

1 1,47 3,43 3,27

Невисокий

3,55 3,22 4,97 4,44

Підвищений

6,35 5,0 9,55 7,05

Дуже високий

8 6,14 24 11,04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перегляди186
Коментарі1
Додати коментар
Ви повинні увійти для того, щоб додавати коментарі
1 коментар

Надіслати скаргу?

Ні

Дякуємо за корисну інформацію!